hlavička webu

Kamera nasnímá, tryska postříká

Společnost Leading Farmers CZ, a. s., zastupuje v České republice a na Slovensku švýcarskou společnost Ecorobotix. Ta vyrábí unikátní ultra přesný postřikovač ARA, který dokáže postřikovat pouze předem definované rostliny. Efekt takové aplikace je zřejmý, jednak úspora aplikované látky, jednak šetrnost k životnímu prostředí.

ARA se používá zejména pro aplikaci pesticidů v kulturních plodinách. Systém rozeznávání obrazu s použitím nejnovějších algoritmů umělé inteligence detekuje a bodově aplikuje herbicid pouze na plošky, na kterých se nachází plevel. Pesticidem tak není kontaminována půda ani zasažena kulturní rostlina, kterou pěstujeme. Efektem je ochrana životního prostředí a úspora postřikové kapaliny až 95 %.

Tím ale využití postřikovače nekončí. Tento systém lze využít i při aplikaci fungicidů, insekticidů nebo listového hnojiva na kulturní plodinu. ARA v tomto případě naopak detekuje kulturní plodinu a nestříká na plevele a půdu. Opět dochází k úspoře prostředků při zachování intenzity pěstování rostlin.

Hardware

Postřikovač je vybaven speciálním systémem kamer s vysokým rozlišením, které pomocí speciálních algoritmů pro jednotlivé plodiny rozeznávají přímo plevelné rostliny a otvírají pouze ty trysky, které postřikem zasáhnou příslušné plevele (rozlišení kamery pro jednu trysku je 8 x 3 cm, přesnost rozlišení je tedy 24 cm2).

Aplikační část se skládá ze tří postřikových ramp, každá má šířku 2 m a 52 trysek s roztečí 4 cm. Každá tryska ošetřuje malou plošku požadovaným kapénkovým spektrem pro efektivní hubení plevelů. Postřikovač ale může být použit i pro celoplošný postřik.

Postřikovač ARA se připojuje do zadního tříbodového závěsu traktoru. Pohon je zajištěn vývodovým hřídelem traktoru. Pro přepravu mezi pozemky se hydraulicky skládá. Vzadu nesený stroj doplňuje nádrž o objemu 600 l, agregovaná do předního závěsu traktoru. Volitelně lze postřikovač doplnit automatickým systémem pro míchání až čtyř pesticidů současně.

Software

Programování postřikovače je jednoduché. Uživatel může nastavovat a sledovat provoz postřikovače na tabletu prostřednictvím aplikace ARA poskytované výrobcem. Komunikace mezi postřikovačem a tabletem je bezdrátová. V průběhu operace jsou jednotlivé údaje přenášeny na server Ecorobotix pro pozdější náhled a analýzu. Uživatel má bezpečně svá data (počet postříkaných rostlin plevelů a aplikované množství herbicidu) uložena na cloudové platformě Ecorobotix.

Díky enormnímu výpočetnímu výkonu systému ARA lze dosáhnout hodinového výkonu až 4 ha. Systém lze provozovat i v noci, což dále zvyšuje výkon až na teoretických 96 ha za 24 hodin.

V České republice již dva tyto postřikovače pracují. Odborná veřejnost se s postřikovačem ARA mohla seznámit například na nedávno skončené výstavě Naše pole, kde byl předveden šestimetrový nesený model.

 

Nádrž o objemu 600 l
V přepravní poloze
Web 1
Pulzně šířková modulace snižuje spotřebu pesticidů
Na výstavě zemědělské techniky EIMA 2022 v Bologni měla rozlehlý stánek italská společnost Arag. Zvláštní...
Letošního veletrhu SPACE se zúčastnilo 1207 vystavovatelů
V Rennes rezonovalo téma udržitelnosti
Na výstavišti v Rennes se v polovině září uskutečnil již 37. ročník mezinárodního veletrhu SPACE. Zúčastnilo...
Výběr z příspěvků