hlavička webu

Obdělávají půdu v pásech i na svazích

Skupina RenoFarmy hospodaří v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde zkouší pěstování dvou plodin v pásech. Tuto agrotechniku lze využít i na svažitých pozemcích. Díky rozdílnému vegetačnímu období vybraných plodin je vždy přítomen porost, který chrání půdu před erozí a zvyšuje také kapacitu půdy při příjmu dešťových srážek.

„Téma trvalé udržitelnosti je naší firmě velice blízké. Půda je náš obnovitelný zdroj, proto chceme, aby byla trvale v co nejlepší kondici,“ říká Petr Vlasák, generální ředitel skupiny RenoFarmy, podle kterého je jedním ze zásadních problému dneška hospodaření s vodou. „Našim záměrem je, aby voda neztékala z pole, ale byla zadržována v krajině. Jednou z možností, jak co nejlépe hospodařit s vodou, je takzvané pásové hospodaření. Tato technologie je stará více než sto let. Nicméně v současné době, kdy hrozí větší a větší sucho jsme se rozhodli ji vyzkoušet i v našich podmínkách,“ dodává generální ředite. Pilotní projekt hospodaření v pásech se rozhodli realizovat na svažitých pozemcích na RenoFarmě Bílovec, a. s., v lokalitě Na Výšině u Bílovce v Moravskoslezském kraji, kde skupina RenoFarmy hospodaří.

Pruhy jako řešení proti erozi

 

Princip pásového hospodaření spočívá v tom, že je pozemek rozdělen do pásů, v našem případě do pásů o šířce 24 m. Plodiny se vysévají v pásech a sejí se po směru vrstevnic, kolmo na odtokové linie pozemku. V jednom pásu je zaseta jedna plodina a v druhém plodina odlišná, každá z nich dozrává v jiném agrotechnickém termínu, takže je na každém druhém pásu hustě zakořeněný vysoký ochranný porost. „Ve srovnání s tradičním obděláváním polí po spádnici, tedy z kopce dolů, je tento způsob hospodaření mnohonásobně účinnější, co se týká zadržování vody v krajině,“ vysvětluje Petr Vlasák s tím, že v jedné vegetační sezóně se střídá plodina s nízkým protierozním účinkem s plodinou s protierozním účinkem vysokým.

Vždy se vybere jedna plodina jarní a druhá ozimá tak, aby vždy alespoň část pole zůstala pokrytá vegetací a nedocházelo ke smyvu půdy. Díky tomuto rozvržení pozemků jsou srážky vždy zachyceny plodinou, která je v plné vegetaci, tedy takzvanou ochrannou plodinou. Aby řešení dané lokality bylo komplexní a funkční, jsou pásy produkčních plodin doplněné o manipulační zatravněné pásy. Díky tomuto modernímu postupu je zabráněno erozi a veškerá srážková voda je efektivně využita na celém pozemku.

Pásové obhospodařování půdy Foto archiv
Pásové obhospodařování půdy Foto archiv
Po rozdělení pozemku na pásy - se všechny produkční plochy nacházejí v klasifikaci NEO - nízká erozní ohroženost Foto archiv
Po rozdělení pozemku na pásy – se všechny produkční plochy nacházejí v klasifikaci NEO – nízká erozní ohroženost Foto archiv
anna 1
Udržitelnost je i redukce plýtvání
Mléko je základem lidské stravy. Obsahuje nejenom důležité živiny, jako jsou například bílkoviny, sacharidy...
s7
Veletrh SIMA nastavil zrcadlo
Na podzim proběhnuvší veletrh zemědělské techniky SIMA představil aktuální trendy k nimž směřuje moderní...
Výběr z příspěvků