hlavička webu

Pásové střídání plodin

V České republice je asi 50 % zemědělské půdy ohroženo vodní erozí, protože leží na svazích. Při prudkých deštích vznikají erozní události, tedy situace, kdy dochází ke splavení ornice, vznikající stovky let. Erozní události přinášejí nevyčíslitelnou ztrátu přírodního bohatství. Je tedy třeba hledat postupy, které erozi předcházejí. Na svažitých pozemcích je jedním z efektivních opatření Pásové střídání plodin.

Tato půdoochranná technologie vznikla před více než sto lety v USA a využívá ochranný účinek vegetačního pokryvu. Postup spočívá v pěstování dvou různých plodin v pásech, kdy se v jedné vegetační sezóně střídá plodina s nízkým protierozním účinkem s plodinou s vysokým protierozním účinkem. Plodiny se sejí po směru vrstevnic, kolmo na odtokové linie pozemku. Každá z pěstovaných plodin dozrává v odlišné roční době, proto je na každém druhém pásu vždy přítomen hustě zakořeněný vysoký ochranný porost. Ve srovnání s tradičním obděláváním polí po spádnici, tedy z kopce dolů, je tento způsob hospodaření mnohonásobně účinnější v zadržování vody v krajině.

Jde o technicky velmi náročný postup, který vyžaduje hluboké kypření půdy, přesné setí a cílené dodávání živin, a to vše s automatickým řízením traktorů pomocí GPS navigací. Výsledkem je udržitelný produkční systém, který respektuje členitost krajiny, aniž by docházelo ke smyvům ornice a pronikání hnojiv do spodních, či povrchových vod.

Pásové střídání plodin nelze zavést na jakémkoli pozemku. Aby bylo pásové střídání plodin efektivní je potřeba zjistit, jaké množství vody a jakým směrem z pozemku odtéká. Proto na plánu pásového střídání plodin pracuje současně geograf a agronom. Práce v terénu zajišťuje precizně pracující a proškolená obsluha polních strojů.

Pásové střídání plodin celoročně zvyšuje schopnost půdy přijímat dešťové srážky a zadržovat vláhu v krajině, což je přínosné zejména v období sucha. Technologie tak podporuje trvale udržitelné zemědělství, které je šetrné k životnímu prostředí.

 

Předseťová příprava půdy Foto archiv skupina RenoFarmy
Pohled na pásy Foto archiv skupina RenoFarmy
Snímek pásu z dronu Trinity F90+ Foto archiv skupina RenoFarmy
2
Mobilní kontejner vyrábí čistou energii
Čeští odborníci vyvinuli a zkonstruovali unikátní prototyp mobilního kontejneru, který může zásobovat...
Bezpilotní prostředek DJI Phantom 4 Multispectral představují nenákladné drony využitelné v precizním zemědělství Foto Vojtěch Lukas
Mapování zaplevelení drony
V poslední době se klade důraz na snížení environmentálních a zdravotních rizik v souvislosti s aplikací...
Výběr z příspěvků