hlavička webu

Šetrně k přírodě i spotřebiteli

V roce 2008 vytvořila společnost Mondelēz International program Harmony s cílem změnit způsob pěstování pšenice v Evropě, pomoci omezit dopad na životní prostředí a získat kvalitní pšenici pro výrobu sušenek. V únoru letošního roku oznámili nový program Harmony Ambition 2030. V rámci programu spolupracuje firma Mondelēz International s místními mlynáři, zemědělskými družstvy a farmáři, aby podpořili přijetí udržitelnějších zemědělských postupů a pomohli splnit jejich globální misi Snacking Made Right.

Farmáři zapojení do iniciativy Harmony se zavazují minimalizovat množství použitých pesticidů a hnojiv, pěstovat vybrané odolné odrůdy, střídat plodiny v osevním postupu, pečovat o půdu a navíc 3 % ploch věnují nektarodárným biopásům. Podle informací společnosti Mondelēz International bylo v roce 2022 zapojeno do programu 1360 zemědělských partnerů ze sedmi evropských zemí (Česká republika, Belgie, Francie, Španělsko, Itálie, Maďarsko a Polsko). Pšenici v rámci charty Harmony pěstovali na 57 000 ha, nektarodárným biopásům patřilo 1800 ha – v medonosných úhorech Harmony bylo zjištěno 17 milionů včel a 30 druhů motýlů. Celková produkce pšenice Harmony činila v loňském roce 397 000 tun.

Novým programem Harmony Ambition 2030 posouvá společnost Mondelēz International udržitelné pěstování pšenice na vyšší úroveň prostřednictvím principů regenerativního zemědělství. Cílem společnosti je do roku 2030 vypěstovat 100 % objemu pšenice potřebného pro její evropskou produkci sušenek prostřednictvím rozšířené Harmony Regenerative Charter. Program se zaměří na tři oblasti: životní prostředí (snížení emise skleníkových plynů vznikajících při produkci pšenice, modernizace portfolia odrůd směrem k odolnějším materiálům, ochrana a rozšíření biologické rozmanitosti), farmáře a spotřebitele. Na podporu farmářů při přechodu na regenerativní zemědělství vytvoří společnost Mondelēz International Harmony Academy, platformu pro digitální i terénní školení. Investovat bude společnost také do výzkumného programu, který se bude snažit ve vztahu ke spotřebiteli prokázat, že udržitelnější pšenice je také kvalitnější než konvenční. Zvyšování biologické rozmanitosti pak podporují iniciativou na ochranu divokých včel, v rámci které vytváří od jara letošního roku včelí hotely umístěné v medonosných úhorech Harmony.

Podle informačního bulletinu Harmony byl program Harmony Ambition 2030 zahájen ve Francii v roce 2022 a poznatky z tohoto pilotního projetu budou dále postupně aplikovány na další státy – Belgii (2023), střední Evropu (2024) a v roce 2025 bude následovat Španělsko s Itálií. Program bude řídit nově vytvořená Rada Harmony zastoupená vědeckými odborníky z externích organizací (Arvalis, INRAE a Noé).

Hmyzí hotel instalovaný v březnu na jeden z biopásů v okolí továrny v Opavě, speciálně navržený pro včely samotářky. V letošním roce bylo v ČR instalováno prvních osm hmyzích hotelů a v příštím roce se budou umisťovat na další farmy Foto archiv Mondelēz
Novým programem Harmony Ambition 2030 posouvá společnost Mondelēz International udržitelné pěstování pšenice na vyšší úroveň prostřednictvím principů regenerativního zemědělství Foto Barbora Venclová
Farmáři zapojení do iniciativy Harmony se zavazují minimalizovat množství použitých pesticidů a hnojiv Foto Barbora Venclová
¨krávy
Zdravé vemeno – pohoda krav a udržitelnost chovu
Zkušenosti ukazují, že zdraví stáda je jednoznačně závislé na managementu stáda. Má-li se situace ve...
weda
Zdroj bílkovin pro krmivo budoucnosti
WEDA Dammann & Westerkamp GmbH dodává kompletní systém krmení hmyzu pro polského výrobce krmiv HiProMine. Společnost...
Výběr z příspěvků