hlavička webu

Udržitelnější potravinový systém díky novým metodám šlechtění

Na začátku února poslanci Evropského parlamentu podpořili pravidla pro využití nových genomických technik při šlechtění rostlin. Stanovisko k návrhu Evropské komise o nových genomických technikách (NGT) měnících genetický materiál organismu přijal Evropský parlament 307 hlasy.

Evropský parlament o tom informoval v tiskové zprávě. Ta uvádí, že za návrhem stojí snaha o udržitelnější a odolnější potravinový systém díky zdokonaleným odrůdám rostlin, jež budou odolávat změně klimatu i škůdcům, budou mít vyšší výnosy a vystačí s nižšími dávkami hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Poslanci tak reagovali na dlouho neměněnou legislativu v této oblasti a předpokládaný přínos nových odrůd. Nové nařízení ale ještě čeká několik kroků, než bude definitivně schváleno, znění jednotlivých bodů se tedy může změnit. Konkrétně se jednalo o návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rostlinách získaných některými novými genomickými technikami a potravinách a krmivech z nich a o změně nařízení (EU) 2017/625.

Nové legislativě předcházela studii týkající se statutu nových genomických technik podle práva Evropské unie, kterou zadala Evropská komise. Výsledky zveřejnila v dubnu roku 2021. Kromě jiného v ní konstatuje, že podle závěrů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) lze rostlinné produkty s podobným profilem rizik získat pomocí konvenčních technik šlechtění, cílené mutageneze i cisgenoze. Produkty NGT pak mají potenciál přispět k udržitelným zemědělsko-potravinářským systémům v souladu s cíli evropské strategie Green Deal a Farm to Fork, připomíná materiál.

Nově budou modifikované rostliny rozděleny do dvou kategorií. Do kategorie 1 by spadaly modifikované rostliny rovnocenné rostlinám konvenčním. Na ty by se již nevztahovala legislativa platná pro geneticky modifikované organismy, která je pro ně závazná nyní. Rostliny zařazené do kategorie 2 by přísné předpisy o GMO musely splňovat i nadále. Poslanci Evropského parlamentu zároveň chtějí zachovat povinné označování produktů z NGT rostlin kategorie 1 i 2. Dále budou v ekologické produkci obě kategorie takových rostlin i v budoucnu zakázány. Poslanci žádají i zákaz veškerých patentů na všechny NGT rostliny, rostlinný materiál, jeho části, genetické informace a procesní vlastnosti, které obsahují, shrnuje tisková zpráva.

Sója patří k plodinám, které byly modifikovány poměrně záhy
Sója patří k plodinám, které byly modifikovány poměrně záhy
První transgenní plodinou uvedenou na trh bylo rajče flavr savr
První transgenní plodinou uvedenou na trh (v roce 1994) bylo rajče flavr savr, po dozrání neměklo
Bt-kukuřice prakticky není napadána zavíječem kukuřičným, a proto ji takřka neinfikují fuzariozy
Bt-kukuřice prakticky není napadána zavíječem kukuřičným, a proto ji takřka neinfikují fuzariozy
Vědci si kladou ambiciózní cíle – chtějí, aby drony dokázaly detekovat lipnicovité rostliny v porostu lipnicovitých rostlin, konkrétně chundelku metlici v obilninách Foto Vojtěch Slezák
Umělá inteligence pomůže detekovat plevele
Speciální drony mohou plošně monitorovat pole a na základě získaných dat pak dokážou zemědělci určit,...
F1
Plodinová pestrost je důležitá
Pestré zastoupení plodin v osevním postupu je jedním z předpokladů trvale udržitelného zemědělství. Pro...
Výběr z příspěvků