Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

V USA investují do ochranných opatření v zemědělství

Podpora bude mířit také na pěstování krycích plodin

Americké ministerstvo zemědělství (USDA) poskytne od letošního roku zemědělským producentům a vlastníkům lesní půdy po celé zemi finanční prostředky na účast v dobrovolných programech konzervačního hospodaření a na zavádění postupů šetrných ke klimatu. Oznámil to americký ministr zemědělství Tom Vilsack.

Částku, která dosáhne 19,5 miliardy dolarů na pět let pro klimaticky chytré zemědělství zemědělci obdrží na základě zákona o snížení inflace (Inflation Reduction Act, IRA) a bude alokována prostřednictvím několika programů ochrany přírody, které realizuje služba USDA pro ochranu přírodních zdrojů (Natural Resources Conservation Service, NRCS).

Tyto prostředky poskytnou přímé výhody pro zmírnění dopadů změny klimatu a rozšíří přístup k finanční a technické pomoci pro producenty, aby mohli na svých farmách, rančích nebo lesních pozemcích podporovat ochranu přírody prostřednictvím takových postupů, jako je využívání krycích plodin, šetrné zpracování půdy, obnova mokřadů, plánovaná pastva, management živin, výsadba stromů a další, uvádí ministerstvo. Aby zajistilo, že bude možné kvantifikovat přínosy těchto investic, zajišťuje NRCS podporu práce celého ministerstva v oblasti měření, monitorování, podávání zpráv a ověřování. IRA poskytl cílené finanční prostředky na podporu tohoto úsilí. Při správě investic do klimatu podle zákona o snížení inflace bude USDA podporovat také další vedlejší přínosy pro životní prostředí, mezi něž patří – mimo jiné – ochrana vody, zlepšení stanovišť volně žijících živočichů a snížení odtoku vody z pozemku.

„Víme, že zemědělství hraje zásadní roli v národním úsilí o řešení změny klimatu, využíváme tyto finanční prostředky k posílení našich stávajících programů, maximalizaci přínosů pro klima a podpoře dalších environmentálních přínosů v celé krajině,“ uvedl ministr Vilsack.

Ministerstvo předpokládá, že dodatečné investice vynaložené na základě IRA pomohou statisícům zemědělců a farmářů uplatňovat konzervační postupy na milionech akrů půdy. Kromě toho IRA poskytuje 300 milionů dolarů na kvantifikaci sekvestrace uhlíku a skleníkových plynů (GHG) prostřednictvím sběru a využití terénních dat k posouzení výsledků ochrany přírody. Takto získané informace budou využity ke zlepšení postupů a technické pomoci zákazníkům.

Sója patří k významným americkým olejninám

Kukuřice se s osevních postupech v USA často střídá jen se sójou

Změna klimatu přináší vyšší výskyt sucha

Faresin Foto 1
Tiché a bezemisní manipulátory úspěšně vstoupily na trh
Faresin Industries je tradiční italský výrobce manipulátorů a krmných vozů. Společnost má dlouhou historii...
IMG_8409
Udržitelná školkařská produkce
Školkařská společnost Pépiniéres du Val d'Erdre nastavila svou filozofii s ohledem k životnímu prostředí,...
POR 1
O novele rostlinolékařského zákona
Začátkem července začala platit novela rostlinolékařského zákona, která přináší některá nová pravidla...