hlavička webu

Pásově a po vrstevnicích

Cílem udržitelného zemědělství je soustavná produkce plodin bez zbytečného zatěžování půdy a životního prostředí. Protože půdu nelze vyrobit, je třeba o ni řádně pečovat, udržovat, popřípadě zvyšovat její úrodnost a bránit její degradaci nevhodným zpracováváním, zhutňováním, větrnou či vodní erozi.

Jednou z cest je pásové zpracování půdy metodou strip-till s využitím meziplodin. Dobré zkušenosti s touto metodou mají například ve společnosti Rostěnice, a. s., zemědělském podniku s výměrou 10 500 ha, který tvoří dvě divize – Rostěnice a Slavkov.

Některé pozemky společnosti jsou často silně erozně ohrožené, a tak této skutečnosti přizpůsobila osevní postup a způsob hospodaření.

 

Řada opatření

Ochranných opatření uplatňuje podnik celou řadu, od zpracování půdy po vrstevnicích a v křivkách přes pásové zpracování půdy v pásech širokých 36 m, střídání plodin až po drobení pozemků v kopcích kvůli lepšímu zadržování vody.

 

Strip-till

Zpracování půdy v páscích metodou strip-till si v podniku vyzkoušeli před několika lety na 60 ha. Dnes tímto způsobem již zpracovávají významnou část výměry.

V rámci greeningu sejí v divizi Slavkov meziplodiny na 900 ha, do 650 ha meziplodin pak sejí kukuřici. V divizi Rostěnice je to dalších 250 ha. Kypřič strip-till tedy musí každý rok zpracovat přibližně 900 ha.

 

Kypřič z Velkého Meziříčí

Kypření metodou strip-till zajišťuje souprava pásového traktoru Case IH Quadtrac a dvanáctiřádkového kypřiče Ferti Tiller 900. Kypřič pro zpracování půdy metodou strip-till s možností přihnojení dodal výrobce – společnost P & L, spol. s r. o., z Velkého Meziříčí. Dvanáctiřádkový strip-till je v Evropě stále výjimečný, ve výrobním programu jej mají pouze dva výrobci.

Šířku zpracovávaného pásku lze nastavovat v rozsahu od 25 do 35 cm. Optimální pracovní rychlost se pohybuje od 8 do 12 km/h.

Unikátní na kypřiči z produkce P & L je patentované jištění pracovních jednotek v axiální poloze. Horizontální pružinové jištění umožňuje jejich vychylování kolem svislé osy o 16° vlevo a vpravo. V praxi tento systém jištění umožňuje při změnách směru jízdy natáčet pracovní orgány tak, aby plynule kopírovaly trajektorii jízdy traktoru a byly vždy v optimálním úhlu vůči nosnému rámu, což je při zpracování půdy po vrstevnicích a v křivkách velmi důležité. Obě pružiny po dokončení oblouku stabilizují jednotku v přímém směru.

Metoda strip-till samozřejmě vyžaduje použití navigace RTK s přesností na 1až 2 cm a autopilota. Ten zaznamená křivky jízdy stroje při pásovém zpracování půdy a vytvoří předpisovou mapu. Ta je následně využita při setí.

 

Variabilní nasazení

Kypřič Ferti Tiller 900 lze nasadit variabilně, podle potřeb agronoma. Ten po sklizni obilniny či jiné předplodiny může strip-tillem zpracovat půdu, zasít meziplodinu a ponechat pozemek až do jara, nebo do podmítky zasít letní meziplodinu a zpracování půdy metodou strip-till provést až na podzim. Lišit se může i hloubka zpracování. Na podzim postačí 20 až 25 cm, při letním kypření může agronom požadovat větší hloubku zpracování půdy (až 35 cm). Pásové zpracování půdy metodou strip-till se ukázalo pro půdu a zadržení vody přínosné. Dalším pozitivem je oproti klasickému celoplošnému zpracování půdy nižší energetická náročnost,20 a tedy nižší potřeba výkonu na jeden metr záběru, nižší spotřeba paliva a nižší celkové emise.

Autorsky chráněné horizontální pružinové jištění, umožňující vychylování pracovních jednotek o 16° vlevo a vpravo
Standardně vybavená pracovní jednotka
Podzimní zpracování půdy se současným zapravením fosforečného hnojiva na plochách určených pro greening
IMG_0028
Jak snížit náklady na farmaření až o čtvrtinu?
Odpověď najdeme v brněnské společnosti Agdata, která vytvořilakomplexní hardware, který umí posbírat...
New_Holland_1
Traktor s emisně neutrálním provozem
V současné době se stále častěji hovoří o udržitelném zemědělství a ochraně životního prostředí. V tomto...
Výběr z příspěvků