Hlavička webových stránek trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz

Proti tepelnému stresu

I prasata mohou trpět tepelným stresem

Tepelný stres se stává hlavním problémem pro hospodářská zvířata ve všech oblastech světa. Může mít negativní důsledky na chování při krmení, růstovou výkonnost a welfare zvířat. Údaje ukázaly, že krmení živými kvasinkami Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079 (LEVUCELL SB) může pomoci zmírnit účinky tepelného stresu na užitkovost a pohodu prasat.

Čtyřletý výzkumný program vedený doktorandkou Airou Serviento ve spolupráci s Etiennem Labussièrem a Davidem Renaudeauem z INRAE zkoumal mechanismy tepelného stresu u prasat (2022), včetně způsobů působení živých kvasinek.

Byl proveden pokus s použitím metabolických komor k vyhodnocení účinku suplementace živými kvasinkami a frekvence krmení u samců prasat na výkrm vystavených tepelnému stresu (Serviento et al., 2022). Doplnil předchozí studie (Labussière et al., 2022) tím, že se hlouběji zabýval metabolickými cestami zapojenými do adaptace na tepelný stres.

Zjištění ukazují, že zvýšená odolnost vůči tepelnému stresu byla pravděpodobně způsobena zlepšenou inzulínovou senzitivitou prasat krmených živými kvasinkami. Jejich poměr inzulin:glukóza byl významně nižší v období přijímání potravy. To může přispět k vyšší energetické účinnosti během tepelného stresu.

Zlepšenou citlivost na inzulín lze vysvětlit dvěma hlavními mechanismy účinku živých kvasinek:

  1. Zlepšení střevní integrity při stresu
  2. Zvýšená produkce mastných kyselin s krátkým řetězcem ve střevě.

U prasat vyvolává tepelný stres zvýšení využití glukózy. Když jsou buňky v imunitním systému stimulovány, jsou uživateli glukózy. Tepelný stres tedy vyvolává změnu v rozdělování živin běžně používaných pro růst, což má za následek snížení výkonnosti (Baumgard a Rhoads, 2013).

Aktivované imunitní buňky se stávají citlivými na inzulín, zatímco svalové a tukové buňky se stávají odolnými vůči inzulínu během tepelné zátěže. Proto může být účinek tepelného stresu na ukládání tuku spojen se změněnou inzulínovou odpovědí.

Zlepšení citlivosti na inzulín může pomoci zmírnit účinky tepelného stresu na metabolismus a růstovou výkonnost.

Závěrem lze konstatovat, že zlepšená tepelná tolerance prasat krmených živými kvasinkami spočívá v jejich schopnosti udržovat dynamickou rovnováhu mezi produkcí a ztrátou tepla po celý den. Nedávný výzkum prokázal vztah mezi složením střevních mikrobů a metabolickou adaptací prasat na tepelný stres. Na druhé straně je lépe zachováno chování při krmení, příjem vody, využití energie (citlivost na inzulín), a tím i růstová výkonnost a welfare. Levucell SB představuje zajímavý nástroj, který pomáhá zvířatům vyrovnat se s tepelným stresem.

Vědci zjistili možnosti, jak zmírnit tepelný stres u prasat

Krmení živými kvasinkami Saccharomyces cerevisiae boulardii může pomoci zmírnit účinky tepelného stresu na užitkovost a pohodu prasat.

Zlepšení citlivosti na inzulín může pomoci zmírnit účinky tepelného stresu na metabolismus a růstovou výkonnost

potraviny
Miliony eur pro kvalitní a udržitelné zemědělsko-potravinářské produkty EU
Evropská komise v roce 2023 vyčlení 185,9 milionu eur na financování propagačních činností v oblasti...
Zařízení pro pokládku návnady na hraboše vytvářející podpovrchovou dutinu nebo částečně uzavřenou rýhu Foto Pavel Růžek
Efektivní ochrana proti hrabošům
V posledních letech dochází pravidelně k přemnožení hraboše. V oblastech, kde se s tímto hlodavcem pěstitelé...
Zkouška dronu 02
Precizností k úsporám a vyšším výnosům
CultiWise je název české společnosti se sídlem v Brně. Firma působí ryze v oblasti precizního zemědělství....