hlavička webu

Šlechtění na využití krmiva u skotu v Nizozemsku

Nizozemská vláda chce do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Dr. Birgit Gredler-Grandlová z univerzity ve Wageningenu je součástí výzkumné skupiny, která se zaměřuje na efektivnost využití krmiv přežvýkavci. Zavedení plemenných hodnot pro efektivitu konverze krmiva umožnilo cílené šlechtění krav, které přeměňují krmivo na mléko efektivněji.

„Hlavní příčinou zvýšení teploty je oxid uhličitý a metan, který má větší vliv. Dnes se zaměříme na emise metanu.“ Přednášející vychází z toho, že za 51 % světové produkce metanu může lidská činnost, a 15 % pochází z živočišné výroby.

„Proč je efektivita krmiva důležitá? Náklady na krmiva představují 60 % mléčné produkce. Cílem je mít trvale udržitelnou krávu ve stáji. Efektivnější krávy produkují méně skleníkových plynů, žerou méně a jsou zdravé. Snížená spotřeba krmiva sníží nutnou plochu pro pěstování plodin,“ uvažuje dr. Birgit Gredler-Grandlová.

Genomická selekce

„Díky technikám genomické selekce můžeme dosáhnout zlepšení efektivity krmiva a snížení produkce metanu na genetické úrovni,“ prohlašuje nizozemská výzkumnice.

Sledování standardního příjmu krmiva. Na několika chovech v Nizozemsku jsou instalovány krmné automaty (krmiště na tenzometrických vahách) a podávání je zajištěno automatickou linkou. Sleduje se zejména příjem sušiny. Existuje pět užitkových a pět výzkumných chovů. „Společnost CRV zaznamenává příjem krmiva u 2500 krav ročně. V prosinci 2022 jsme měli údaje o příjmu krmiva od 10 000 krav,“ udává výzkumnice. „Musíme si uvědomit, proč jsou mezi zvířaty rozdíly. Od sledování efektivity využití krmiva jsme přešli na genetickou úroveň. Dědivost je poměrně vysoká (0,17 až 0,2) a lze zlepšit genomickou selekcí,“.

Plemennou hodnotu (PH) pro efektivitu krmiva sleduje zatím málo zemí – Kanada, USA a Nizozemsko. PH pro efektivitu krmiva v Nizozemsku představuje úsporu nákladů na krmiva, je definována jako ušetřené náklady na krmivo pro záchovu (FSM – Feed Safe for Maiteinance).

Šlechtění na efektivitu konverze krmiva

Krávy s vysokou efektivitou konverze mají nižší příjem krmiva, ale dosahují stejné produkce. Znamená to, že by se šlechtění mělo zaměřit na dojnice, které potřebují relativně vysokou krmnou dávku? Výzkum tomu odporuje. Chovatelé, kteří šlechtí na efektivitu konverze, šlechtí zároveň i na využití objemného krmiva. Zavedení plemenných hodnot pro efektivitu konverze krmiva umožnilo cílené šlechtění krav, které přeměňují krmivo na mléko efektivněji.

Zemědělci by měli být podporování ve snižování ekologické stopy svých farem tím, že jim bude nabídnuto více nástrojů ke zmírnění dopadů. Šlechtění zvířat je jedním z důležitých nástrojů. Vznikl také projekt s názvem Chytré šlechtění skotu s ohledem na klima.

Dr. Birgit Gredler-Grandlová z univerzity ve Wageningenu se zabývá šlechtěním skotu
Díky technikám genomické selekce můžeme dosáhnout zlepšení efektivity krmiva a snížení produkce metanu u skotu na genetické úrovni
Využití dojicích robotů s přesným dávkováním koncentrovaných krmiv je jednou z cest efektivního využití krmiva
IMG_0028
Jak snížit náklady na farmaření až o čtvrtinu?
Odpověď najdeme v brněnské společnosti Agdata, která vytvořilakomplexní hardware, který umí posbírat...
JD5
HarvestLab 3000 v různých operacích
Kvalitní píce je pro každou živočišnou farmu nezbytná a jen s ní je možné k dosáhnout vysokých výnosů...
Výběr z příspěvků