hlavička webu

Mimořádný přístup ke krajině

V širokém údolí mezi vrchy Brd a Středočeskou pahorkatinou v okrese Příbram leží na Lhoteckém potoce malá vesnička Ostrov. Víska s 37 obyvateli ve 400 m n. m. je částí obce Ouběnice. V Ostrově je evidováno 17 adres a jednou z nich je s číslem popisným 42 Štéchův statek, sídlo rodinného hospodářství Štechmüllerů. Trvale udržitelné zemědělství statku se opírá především o péči o venkovskou krajinu.

Statek zděděný po předcích matky současného hospodáře po nuceném přerušení znárodněním a násilnou kolektivizací začal opět fungovat po roce 2000. Otec Miroslav Štechmüller se synem Janem obnovili hospodaření na 20 hektarech zemědělské půdy, kterou zatravnili a zahájili chov ovcí a skotu.

 

Zadržování vody

Pod vlivem suchých let 2015 až 2019 se manželé Štechmüllerovi začali ještě více zajímat o zadržování vody v krajině a možná protierozní opatření a podporu biodiverzity.
Kromě zatravnění pozemků také obnovili ovocný sad, zmnožili počet nádrží na záchyt dešťové vody a prohloubili jezírko, kde se usídlila kuňka ohnivá. Podél části vlastních pastvin zasadili vlastní výpěstky nebo darované stromky. Při plánování dalších opatření narazili na problém hospodaření na náhradních pozemcích. Nemohou na cizích pozemcích sázet stromy a keře a budovat tůně a mokřady, proto Jan inicioval zahájení komplexních pozemkových úprav. Ty se však rozjely teprve nedávno a budou trvat nejméně do roku 2024. Navzdory tomuto problému pokračují manželé v úsilí zlepšit okolní krajinu a učinit ji pestřejší a odolnější vůči suchu. V sousedním katastru koupili 12 hektarů ve dvou lokalitách, ihned je zatravnili a na okrajích vysázeli 70 javorů, lip, topolů či původních odrůd třešní, hrušní, slivoní a jabloní. Po ukončení pozemkové úpravy pak plánují začít také s agrolesnictvím.

 

Bez chemie

Pozemky nejsou zatěžovány chemizací, pastviny jsou přirozeně hnojeny zvířaty a na loukách se používá na farmě vyprodukovaný hnůj. Díky aktivitám farmářky
v obecním zastupitelstvu se podařilo obnovit několik rozoraných cest a formou komunitní spolupráce je osázet 92 stromy. Další komunitní výsadbu plánují v nejbližším období. Všechny porosty včetně nově založených jsou ve velké míře poškozovány přemnoženou zvěří, což přivedlo hospodáře k myslivosti.

Do budoucna chtějí manželé Štechmüllerovi realizovat také projekt obnovy nivních luk podél říčky Kocáby. Tyto louky byly po kolektivizaci rozorány a zmeliorovány s následnou ztrátou schopnosti zadržovat vodu v krajině. Projekt má vše navrátit do původního stavu. Díky aktivitám farmy se do půdy a okolní krajiny začíná vracet zdravý život.

 

Šárka Gorgoňová

Asociace soukromého zemědělství ČR

těsném okolí statku je 12 hektarů pastvin, dalších zhruba 35 hektarů jsou louky. Po ukončení komplexní pozemkové úpravy je v plánu také agrolesnictv
těsném okolí statku je 12 hektarů pastvin, dalších zhruba 35 hektarů jsou louky. Po ukončení komplexní pozemkové úpravy je v plánu také agrolesnictví
Nedávno získané pozemky byly zatravněny a osázeny javory, lípami, topoly a ovocnými stromky
Hlavním zaměřením statku je chov masných ovcí a skotu a prodej vyzrálého hovězího a jehněčího masa
Hlavním zaměřením statku je chov masných ovcí a skotu a prodej vyzrálého hovězího a jehněčího masa
TUZ zelenina F3
PlantHealth4Life – Evropská kampaň na podporu zdraví rostlin
Rostliny hrají nezastupitelnou úlohu v rovnováze života na celé planetě. S jejich zdravím bezprostředně...
uvodni foto
Inovativní systém k propagaci rostlin
Společnost Klasmann Deilmann se svým produktem Growcoon® reflektuje celosvětovou tendenci směřování k...
Výběr z příspěvků